ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช