สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
ประกาศเทศบาล
คู่มือสำหรับประชาชน
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 46 คน
เดือนนี้ 176 คน
ปีนี้ 1396 คน
ทั้งหมด 5136 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (07.09.2015)  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกะปาง
       โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกะปาง ในวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง
 
  โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว พลังเยาวชน ชุมชน บู...
      
โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว พลังเยาวชน ชุมชน บูรณาการพัฒนาถ้ำแรด ในวันที่ 11 กันยายน 2559...
 
  โครงการผู้สูงอายุสุขใจร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ตำบลน่า...
       โครงการผู้สูงอายุสุขใจ ร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ตำบลน่าอยู่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลขุนทะเล...
 
  การแข่งขันงานกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจ...
       การแข่งขันงานกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ณ สนามกี...
 
   
   
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.