เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562


     เทศบาลตำบลกะปาง โดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะปาง ได้จัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 โดยดำเนินกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลายในสถานที่สาธารณะ และชุมชน

2019-12-04
2019-09-16
2019-09-10
2019-08-28
2019-08-26
2019-08-06
2019-08-01
2019-07-11
2019-06-12
2019-06-12