เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562


     เทศบาลตำบลกะปาง โดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะปาง ได้จัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 โดยดำเนินกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลายในสถานที่สาธารณะ และชุมชน

2019-08-06
2019-07-11
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-01
2019-04-01
2018-11-28
2018-06-15
2018-04-06
2018-01-15