เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมและอบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ประจำปี 2562


           วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เทศบาลตำบลกะปาง จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ ป้องกันแลละควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ ผู้นำชุมชน สท. อสม. และพนักงานเทศบาล รวมทั้งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของตน

2020-03-18
2020-03-05
2020-03-05
2020-02-21
2020-02-03
2019-12-04
2019-09-16
2019-09-10
2019-08-28
2019-08-26