เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมและอบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ประจำปี 2562


           วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เทศบาลตำบลกะปาง จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมในการรณรงค์ ป้องกันแลละควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ ผู้นำชุมชน สท. อสม. และพนักงานเทศบาล รวมทั้งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของตน

2019-09-16
2019-09-10
2019-08-28
2019-08-26
2019-08-06
2019-08-01
2019-07-11
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-01