เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะตำบลกะปาง ประจำปี 2562


ด้วยเทศบาลตำบลกะปางได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะตำบลกะปาง ประจำปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลกะปาง โดยดำเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ เทศบาลตำบลกะปาง
2019-12-04
2019-09-16
2019-09-10
2019-08-28
2019-08-26
2019-08-06
2019-08-01
2019-07-11
2019-06-12
2019-06-12