เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ประจำปี 2562


เทศบาลตำบลกะปาง โดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดทำโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ประจำปี 2562 เพื่ออบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรัก ทักษะการใช้ชีวิตและเพศสัมพันธ์ แก่กลุ่มนักเรียน วัยรุ่น เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และด้านศีลธรรม สามารถ สำหรับเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลจากโรคเอดส์ โดยดำเนินการ 2 รุ่น ในวันที่ 23 และ 26 สิงหาคม 2562
2019-12-04
2019-09-16
2019-09-10
2019-08-28
2019-08-26
2019-08-06
2019-08-01
2019-07-11
2019-06-12
2019-06-12