เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563


          เทศบาลตำบลกะปางได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2563 โดยจัดให้มรการสำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ควบคุมทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลกะปาง และเป็นไปตามการประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2562 ที่เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องจัดให้สัตว์ของตนให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรค

           ดังนั้น ก่อนเข้าสู่ช่วงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าฯ ขอความร่วมมือทุกท่านที่มีสุนัขและแมวช่วยกันป้องกันโรค โดยให้ความร่วมมือในการสำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของท่าน ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม โดยจะมีอาสาปศุสัตว์เข้าให้บริการในพื้นที่ ติดขัดหรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลกะปาง

          "พิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย ป้องกันได้ โดยการฉีดวัคซีน"

 

2020-03-18
2020-03-05
2020-03-05
2020-02-21
2020-02-03
2019-12-04
2019-09-16
2019-09-10
2019-08-28
2019-08-26