เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


โครงการ อถล.ร่วมใจใส่ใจความสะอาดที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563


เทศบาลตำบลกะปาง จัดกิจกรรมตามโครงการ อถล.ร่วมใจใส่ใจความสะอาดที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดยคณะกรรมการเครือข่าย อถล.ตำบลกะปาง สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลกะปาง จำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 6 , 11 , 17 และ 18 มีนาคม 2563   ณ วัดกะโสมเหนือ ทางสาธารณะ วัดอินทาราม และวัดบ้านพูน โดยปี 2563 ยังคงเหลือกิจกรรมอีก 2 ครั้ง งานสาธารณสุขจะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

2020-03-18
2020-03-05
2020-03-05
2020-02-21
2020-02-03
2019-12-04
2019-09-16
2019-09-10
2019-08-28
2019-08-26