เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


#มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 17 วันที่15-16 สิงหาคม 2563 และวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ โรงยิมค่ายเทพสตรีศรีสุนทร หมู่ที่9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เป็นประธานเปิด #มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 17โดยเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะพัฒนาด้านการกีฬา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ใช้กิจกรรมกีฬาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอักทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสร้างเสริมสุขภาพลานามัยมีระเบียบวินัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยและยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอีกด้วย ซึ่งจะทำการแข่งขันวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 และวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ โรงยิมค่ายเทพสตรีศรีสุนทร หมู่ที่9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2020-10-14
2020-10-05
2020-09-16
2020-08-24
2020-08-20
2020-08-17
2020-08-12
2020-07-31
2020-07-28
2020-07-22