เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ มทบ.๔๓ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ มทบ.๔๓ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.ต.ภาสกร ทวีตา ผบ.มทบ.๔๓ เป็นประธานพิธี และคุณทัตฐานีย์ ทวีตา ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๓ ,สมาชิกแม่บ้านฯ, กำลังพลนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง , สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการเทศบาลตำบลกะปางตลอดจนพี่น้องประชาชน และ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ณ เทศบาลตำบลกะปาง อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2021-03-09
2020-10-26
2020-10-14
2020-10-05
2020-09-16
2020-08-24
2020-08-20
2020-08-17
2020-08-12
2020-07-31