สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557


คณะผู้บริหาร นำโดย นายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรีตำบลกะปางและ หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ สถานศึกษาในสังกัด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกะปาง พร้อมมอบของขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เด็กๆ