สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2557


เทศบาลตำบลกะปาง จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2557 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2558-2560 ระหว่างวันที่ 6 - 18 กุมภาพันธ์ 2557