สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2557


เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน จัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร