สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประเพณีแห่หมรับ ประจำปี 2557


เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน จัดกิจกรรม ประเพณีแห่หมรับ ประจำปี 2557 ณ วัดกะโสมใต้ ในวันที่ 22 กันยายน 2557