สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


Media Forum เทศกาล โชว์ ชน เชือด สื่อชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1


เทศกาล โชว์ ชน เชือด สื่อชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 โชว์ของดี ชนของเด็ด งัดกลเม็ดเชือด เฉือนสื่อ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2557