เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558


เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 โดยในปีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานเทียนพรรษา ให้แก่วัดกะโสมเหนือ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธี
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-01
2020-03-18
2020-03-09
2020-03-05
2020-03-05