เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558


เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 โดยในปีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานเทียนพรรษา ให้แก่วัดกะโสมเหนือ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธี
2019-12-04
2019-09-16
2019-09-10
2019-08-28
2019-08-26
2019-08-06
2019-08-01
2019-07-11
2019-06-12
2019-06-12