เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร


นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เพื่อจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน ในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนให้ถูกวิธี ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง
2019-12-04
2019-09-16
2019-09-10
2019-08-28
2019-08-26
2019-08-06
2019-08-01
2019-07-11
2019-06-12
2019-06-12