เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 


โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร


นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เพื่อจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน ในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนให้ถูกวิธี ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-30
2020-06-01
2020-03-18
2020-03-09
2020-03-05
2020-03-05