สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560


เทศบาลตำบกละปาง จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง