สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560


ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1 บ้านคลองตูก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช