สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2561"การผูกผ้าและการพับผ้า"ระหว่างวันที่13-15มิ.ย.61 ณ.ทต.กะปาง(สนง.แรงงานจังหวัดนครศรีฯ)