เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

คณะผู้บริหาร


นายทรงยศ   กรุณา
นายกเทศมนตรี
นายลั้น    ชูนิรมย์ นางราตรี สมหมาย
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายเจริญ    ใจกระจ่าง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี