วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องงานกิจการประปา (รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0009) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อหินคลุก จำนวน 100 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อไว้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ห้องประชุมใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กน 675 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561