วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพบริเวณสนามกอล์ฟ หมู่ที่ ๙ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงสนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนวัดบ้านพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชื่น - คลองใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดกะโสมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ย. 2562
เช่าเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียงและแสงสี ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง