วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
จ้างทำเอกสารสำหรับโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (รุ่นที่ ๕) จำนวน ๓๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านนายนิยาย ทองทิพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายทุ่งขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำระบบประปา จำนวน ๓ เครื่อง (รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๑๒, ๐๕๕-๕๘-๐๐๑๖ และ ๐๕๕-๖๑-๐๐๒๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๙๑ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๑๓-๔๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (โต๊ะ เก้าอี้สำหรับกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ในตำบลกะปาง จำนวน ๖ วัน (สำหรับโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลกะปาง (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง