วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด, เครื่องพิมพ์ Muitifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Muitifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
เช่าเก้าอี้และผ้าคลุม จำนวน ๓๐๐ ชุด สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างตกแต่งสถานที่ สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพบริเวณสนามกอล์ฟ หมู่ที่ ๙ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงสนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง