วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2561
ซื้อกล้องถ้ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
เช่ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 คัน ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ ร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ตำบลน่าอยู่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างจัดทำหนังสือความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ (สำหรับโครงการผู้สูงอายุสุขใจ ร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ตำบลน่าอยู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
เช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างตกแต่งสถานที่อาคารศูนย์ประชุมและลานกีฬาในร่ม ตามโครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
เช่าเต็นท์ (หลังใหญ่) พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอุทัย - คูค่าย หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-4291 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อยางล้อหลัง จำนวน 4 ชุด ของรถหมายเลขทะเบียน 81-4291 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง