วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถ JCB หมายเลขทะเบียน ตด ๒๖๓๓ นศ (๐๒๑-๕๗-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน ๓ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๓-๐๐๐๓, ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๒ และ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ EMS (กน ๖๗๕ นศ) เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๒๐-๕๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 9152 นศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๑๔ สายหน้าวัดชมพูพฤกษาราม - บ้าน อบต. สำรอง หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๐๗ สายบ้านนายชัยรัตน์ - ควนห้วยวน หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝือกลมสูญญากาศ ดามแขน ขา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง