วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2562
เช่าเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๖ รายการ ระยะเวลา ๑๙ วัน (โครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
เช่าเหมาเต็นท์ ๒ หลัง พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน ๑๙ วัน (โครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ ๙๑๕๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูสมร - บ้านนายเคล้า หมู่ที่ ๕ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจริญ - สวนกล้วย หมู่ที่ 3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.พ. 2562
ซื้อเทปสายไฟ จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗ รายการ ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง