วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (เสื้อชูชีพและกรวยจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อชุดกีฬา จำนวน 12 ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน มาราธอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน มาราธอน ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 เมษายน 2561 ไปกลับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอ่าวลึก ช็อคเกอร์ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 81-3251 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลิม - นายวิลาศ หวังวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุควบคุมมอเตอร์ประปา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อกล้องถ้ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
เช่ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 คัน ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ ร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ตำบลน่าอยู่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง