วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลกะปาง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กน 675 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 4 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (เสื้อชูชีพและกรวยจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อชุดกีฬา จำนวน 12 ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน มาราธอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน มาราธอน ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 เมษายน 2561 ไปกลับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอ่าวลึก ช็อคเกอร์ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง