วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 81-3251 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลิม - นายวิลาศ หวังวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุควบคุมมอเตอร์ประปา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อกล้องถ้ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
เช่ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 คัน ตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ ร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ตำบลน่าอยู่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
จ้างจัดทำหนังสือความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ (สำหรับโครงการผู้สูงอายุสุขใจ ร่วมพัฒนาบทบาทใหม่สู่ตำบลน่าอยู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
เช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างตกแต่งสถานที่อาคารศูนย์ประชุมและลานกีฬาในร่ม ตามโครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
เช่าเต็นท์ (หลังใหญ่) พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง