วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2561
ซื้อยางล้อหลัง จำนวน 4 ชุด ของรถหมายเลขทะเบียน 81-4291 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้การปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
ซื้อกระดาษต่อเนื่อง (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 2386 นครศรีธรรมราช จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก 625 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง