วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง ,เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 6,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 10 เดือน (ธันวาคม 2563-กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก จำนวน 10 เดือน (ธันวาคม 2563-กันยายน2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 10 เดือน (ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไข่ - บ้านนางริ่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง