วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 2386 นครศรีธรรมราช จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก 625 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง