วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาควบคุมขบวนเรือพระ (โครงการประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งเรือพนมพระ (โครงการประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๓๘๖ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อยางล้อรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๒๕๑ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท ๒๓๘๖ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๐-๐๐๐๑) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๕๓๖๔ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๒๕๑ นศ (เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๑๓-๔๙-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง