สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
ประกาศเทศบาล
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  วันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
       วันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลกะปาง
 
  มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2560
       มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 ณ สนามค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
       เทศบาลตำบกละปาง จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะ...
 
  ประเพณีแข่งว่าว ประจำปี 2560
       ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 
   
   
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.