สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
ประกาศเทศบาล
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำดอกไม้จันทน์
       โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง
 
  การแข่งขันกีฬากรีฑากะปางเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี ...
       การแข่งขันกีฬากรีฑากะปางเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬากองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศ...
 
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
       ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ 1 บ้านคลองตูก อำ...
 
  วันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
       วันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลกะปาง
 
   
   
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.