สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
ประกาศเทศบาล


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 6 คน
เมื่อวาน 7 คน
อาทิตย์นี้ 20 คน
เดือนนี้ 113 คน
ปีนี้ 377 คน
ทั้งหมด 377 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (21.03.2014)


  งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
       เทศบาลตำบลกะปาง จัดงานวันรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 มีกิจกรรม ไหว้พระ ฟังธรรม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ฟังการแสดงดนตรีสด ในวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลกะปาง
 
  มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2557
       เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน จัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 
  โครงการแข่งขันว่าวประเพณีสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
       เทศบาลตำบลกะปาง จัดทำโครงการแข่งขันว่าวประเพณี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 
  โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2557
       เทศบาลตำบลกะปาง จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2557 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2558-2560 ระหว่างวันที่ 6 - 18 กุมภาพันธ์ 2557
 
   
   
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.