สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
ประกาศเทศบาล
คู่มือสำหรับประชาชน
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 5 คน
อาทิตย์นี้ 39 คน
เดือนนี้ 110 คน
ปีนี้ 1187 คน
ทั้งหมด 4927 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (07.09.2015)  การแข่งขันงานกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจ...
       การแข่งขันงานกีฬากรีฑา กะปางเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ณ สนามกี...
 
  งานวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...
       วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
 
  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
       งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 พร้อมอันเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรา...
 
  โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า
       เทศบาลตำบลกะปาง ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ เทศบาลตำบลกะปาง
 
   
   
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.