สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
ประกาศเทศบาล
คู่มือสำหรับประชาชน
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 10 คน
เมื่อวาน 9 คน
อาทิตย์นี้ 38 คน
เดือนนี้ 109 คน
ปีนี้ 1999 คน
ทั้งหมด 3632 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (07.09.2015)  พิธีเปิดฝายมีชีวิตบ้านลานช้าง
       พิธีเปิดฝายมีชีวิตบ้านลานช้าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ...
 
  ประเพณีแห่หมรับ ประจำปี 2558
       ประเพณีแห่หมรับ ประจำปี 2558
 
  โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
       นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจรา...
 
  โครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรป...
       เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 18 ก...
 
   
   
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.