สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
ประกาศเทศบาล


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 6 คน
เมื่อวาน 2 คน
อาทิตย์นี้ 35 คน
เดือนนี้ 133 คน
ปีนี้ 1117 คน
ทั้งหมด 1117 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (21.03.2014)


  โครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง
 
  โครงการ เข้าถึง เข้าใจ พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง
       เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาหมู่บ้าน
ชุมชน เข้มแข็ง โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานพิธี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ วัดกะโสมใต้&nbs...
 
  ทุ่งสงเกมส์ ประจำปี 2557
       เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมงานแข่งขันกีฬา ทุ่งสงเกมส์ ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557
 
  เวทีปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปตำบลกะปาง
       เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านตำบลกะปาง จัดโครงการเวทีปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปตำบลกะปาง วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลกะปาง
 
   
   
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.