สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
ประกาศเทศบาล
คู่มือสำหรับประชาชน
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 8 คน
เมื่อวาน 9 คน
อาทิตย์นี้ 22 คน
เดือนนี้ 17 คน
ปีนี้ 1404 คน
ทั้งหมด 3037 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (18.11.2014)


  โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพร...
      

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระ...

 
  กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตบ้านลานช้าง
       กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตบ้านลานช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
       เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 โด...
 
  การแข่งขันกีฬา "ทุ่งสงเกมส์" ประจำปี 2558
       การแข่งขันกีฬาทุ่งสงเกมส์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งสง อ.ท...
 
   
   
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.