สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
ประกาศเทศบาล


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 2 คน
อาทิตย์นี้ 32 คน
เดือนนี้ 140 คน
ปีนี้ 1312 คน
ทั้งหมด 1312 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (21.03.2014)


  ประเพณีชักพระ ประจำปี 2557
       เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน ตำบลกะปาง ร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2557
 
  ประเพณีแห่หมรับ ประจำปี 2557
       เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน จัดกิจกรรม ประเพณีแห่หมรับ ประจำปี 2557 ณ วัดกะโสมใต้ ในวันที่ 22 กันยายน 2557
 
  โครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง
 
  โครงการ เข้าถึง เข้าใจ พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง
       เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาหมู่บ้าน
ชุมชน เข้มแข็ง โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานพิธี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ วัดกะโสมใต้&nbs...
 
   
   
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.