สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
ประกาศเทศบาล


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 12 คน
อาทิตย์นี้ 23 คน
เดือนนี้ 75 คน
ปีนี้ 922 คน
ทั้งหมด 922 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (21.03.2014)


  กะปางเกมส์ ประจำปี 2557
       เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการ การแข่งขันกีฬากะปางเกมส์ ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีสุนทร
 
  โครงการพัฒนาชุมชนลูกเสือชาวบ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        เทศบาลตำบลกะปางร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่ 42 จัดโครงการพัฒนาชุมชนลูกเสือชาวบ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ เทศบาลตำบลกะปาง
 
  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557
       เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 ณ เทศบาลตำบลกะปาง
 
  พิธีเปิดธนาคารต้นไม้ สาขากะปาง
       เทศบาลตำบลกะปาง จัดพิธีเปิดธนาคารต้นไม้ สาขากะปาง ขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2557  ณ บ้านนายสัจจา พิพัฒน์ผล หมู่ที่ 4 บ้านกะโสม โดยมีคุณพงศา ชูแนม ผู้จัดการใหญ่ธนาคารต้นไม้ สาขาสำนักงานใหญ่ เข้าร่วมเ...
 
   
   
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.