สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
ประกาศเทศบาล
คู่มือสำหรับประชาชน
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์


-กำลังปรับปรุง-

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  วันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
       วันกตัญญู รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลกะปาง
 
  มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2560
       มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 ณ สนามค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
       เทศบาลตำบกละปาง จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะ...
 
  ประเพณีแข่งว่าว ประจำปี 2560
       ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 
   
   
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.