สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
ประกาศเทศบาล
คู่มือสำหรับประชาชน
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 5 คน
อาทิตย์นี้ 32 คน
เดือนนี้ 4 คน
ปีนี้ 1164 คน
ทั้งหมด 2797 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (18.11.2014)


  การแข่งขันกีฬา กะปางเกมส์ ประจำปี 2558
       การแข่งขันกีฬา กะปางเกมส์  ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรี...
 
  วันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
       เทศบาลตำบลกะปาง จัดโครงการ วันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยอันดีงาม...
 
  โครงการมหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2558
        เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับ ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำ...
 
  พิธีเปิดฝายมีชีวิตบ้านคลองตูก
       นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธาน ในพิธีเปิดฝายมีชีวิตบ้านคลองตูก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสม...
 
   
   
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.