สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สป.สช.
ประกาศเทศบาล


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 2 คน
อาทิตย์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 81 คน
ปีนี้ 345 คน
ทั้งหมด 345 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (21.03.2014)


  มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2557
       เทศบาลตำบลกะปาง ร่วมกับศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน จัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาตำบลกะปาง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 
  โครงการแข่งขันว่าวประเพณีสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
       เทศบาลตำบลกะปาง จัดทำโครงการแข่งขันว่าวประเพณี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬาค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 
  โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2557
       เทศบาลตำบลกะปาง จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2557 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2558-2560 ระหว่างวันที่ 6 - 18 กุมภาพันธ์ 2557
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
       คณะผู้บริหาร นำโดย นายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรีตำบลกะปางและ หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ สถานศึกษาในสังกัด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกะปาง พร้อมมอบของขวัญ เพื่อเ...
 
   
   
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
MV ครองแผ่นดินโดยธรรม บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.