เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ฉบับที่6 [ 28 พ.ค. 2563 ]2
2 การลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยยังชีพฯ [ 20 พ.ค. 2563 ]5
3 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1227/2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 13 เม.ย. 2563 ]11
4 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]73
5 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีสัมภาษณ์ [ 26 มี.ค. 2563 ]98
6 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 26 มี.ค. 2563 ]37
7 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) [ 26 มี.ค. 2563 ]23
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]188
9 ระเบียบกำหนด วัน เวลา สภานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกกับการสอบ คัดเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]63
10 หน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 ใครจำเป็นต้องใช้ ? [ 5 มี.ค. 2563 ]28
11 วิธีล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน [ 5 มี.ค. 2563 ]26
12 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]226
13 การเฝ้าระวังการและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 29 ม.ค. 2563 ]46
14 ประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกะปาง [ 27 ม.ค. 2563 ]44
15 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 9 ม.ค. 2563 ]36
16 ประชาสัมพันธ์บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2559-2562) [ 23 ธ.ค. 2562 ]44
17 การเสริมเกลือไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ [ 3 ต.ค. 2562 ]54
18 ประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2562 ]20
19 กำหนดให้ผู้สูงอายุและคนพิาร ยื่นแบบแสดงตนและยืนยันหมายเลขบัญชีธนาคารฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.ย. 2562 ]69
20 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2562 ]242
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8