เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 164 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2563 ]35
2 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบริบาลท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2563 ]61
3 ขอเชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ [ 31 ส.ค. 2563 ]52
4 ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]56
5 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2563 ]130
6 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2563 ]54
7 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เข้ารับการสอบคัดเลือก [ 26 ส.ค. 2563 ]18
8 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ส.ค. 2563 ]16
9 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]27
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 22 ก.ค. 2563 ]23
11 เทศบาลตำบลกะปางรับโอนพนักงานตำแหน่งว่าง [ 8 ก.ค. 2563 ]47
12 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๔๕ รายการ ของเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 3 ก.ค. 2563 ]54
13 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ฉบับที่6 [ 28 พ.ค. 2563 ]28
14 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 28 พ.ค. 2563 ]18
15 การลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยยังชีพฯ [ 20 พ.ค. 2563 ]34
16 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1227/2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 13 เม.ย. 2563 ]45
17 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]108
18 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีสัมภาษณ์ [ 26 มี.ค. 2563 ]132
19 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 26 มี.ค. 2563 ]99
20 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) [ 26 มี.ค. 2563 ]57
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9