เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ [ 29 ธ.ค. 2563 ]27
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ฉบับที่1 [ 30 พ.ย. 2563 ]14
3 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]16
4 รับโอนพนักงานเทศบาล [ 14 ต.ค. 2563 ]31
5 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2563 ]75
6 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบริบาลท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2563 ]103
7 ขอเชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ [ 31 ส.ค. 2563 ]82
8 ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]80
9 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2563 ]152
10 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2563 ]83
11 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เข้ารับการสอบคัดเลือก [ 26 ส.ค. 2563 ]41
12 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ส.ค. 2563 ]39
13 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]54
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 22 ก.ค. 2563 ]49
15 เทศบาลตำบลกะปางรับโอนพนักงานตำแหน่งว่าง [ 8 ก.ค. 2563 ]71
16 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๔๕ รายการ ของเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 3 ก.ค. 2563 ]81
17 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ฉบับที่6 [ 28 พ.ค. 2563 ]52
18 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 28 พ.ค. 2563 ]42
19 การลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยยังชีพฯ [ 20 พ.ค. 2563 ]65
20 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1227/2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 13 เม.ย. 2563 ]80
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9