เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยวิธีสัมภาษณ์ [ 26 มี.ค. 2563 ]61
2 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 26 มี.ค. 2563 ]2
3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) [ 26 มี.ค. 2563 ]0
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]171
5 ระเบียบกำหนด วัน เวลา สภานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกกับการสอบ คัดเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]45
6 หน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 ใครจำเป็นต้องใช้ ? [ 5 มี.ค. 2563 ]12
7 วิธีล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน [ 5 มี.ค. 2563 ]10
8 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]204
9 การเฝ้าระวังการและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 29 ม.ค. 2563 ]29
10 ประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกะปาง [ 27 ม.ค. 2563 ]32
11 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 9 ม.ค. 2563 ]21
12 ประชาสัมพันธ์บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2559-2562) [ 23 ธ.ค. 2562 ]29
13 การเสริมเกลือไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ [ 3 ต.ค. 2562 ]42
14 ประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2562 ]7
15 กำหนดให้ผู้สูงอายุและคนพิาร ยื่นแบบแสดงตนและยืนยันหมายเลขบัญชีธนาคารฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.ย. 2562 ]56
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ค. 2562 ]216
17 ตารางสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 19 ก.ค. 2562 ]143
18 กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์และระบบเกี่ยวกับการสอบ [ 19 ก.ค. 2562 ]120
19 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.ค. 2562 ]153
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพิ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]163
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8