เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกธนาคารต้นไม้สาขากะปาง [ 16 ก.ย. 2556 ]38
122 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 15 ส.ค. 2556 ]37
123 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 4 ก.ค. 2556 ]38
124 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) [ 17 มิ.ย. 2556 ]40
125 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง ครั้งแรก ประจำปี 2556 [ 14 ม.ค. 2556 ]35
126 ประกาศมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน [ 6 ธ.ค. 2555 ]38
127 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2557 [ 3 ธ.ค. 2555 ]33
128 ประกาศการใช้แผน อัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2555 - 2557 [ 30 พ.ย. 2555 ]34
129 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 26 ต.ค. 2555 ]38
130 ประกาศการปลับลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 27 ก.พ. 2555 ]37
131 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2555 [ 28 ธ.ค. 2554 ]38
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7