สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]
2 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]
3 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]
5 งบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]
6 รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]
7 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]