เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]11
2 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]31
3 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]30
4 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]29
5 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]30
6 งบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]29
7 รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]29
8 งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 11 พ.ย. 2556 ]32