เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 [ 27 ก.พ. 2557 ]94
42 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง [ 20 ก.พ. 2557 ]102
43 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]89
44 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 [ 15 พ.ย. 2556 ]94
45 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล [ 3 ต.ค. 2556 ]93
46 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555 - 2557) [ 5 ธ.ค. 2555 ]96
47 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559) [ 3 ต.ค. 2555 ]92
48 ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 [ 4 มิ.ย. 2555 ]92
 
|1|2หน้า 3