สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศเทศบาล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 27 ธ.ค. 2556 ]
2 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 [ 15 พ.ย. 2556 ]
3 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล [ 3 ต.ค. 2556 ]
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555 - 2557) [ 5 ธ.ค. 2555 ]
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559) [ 3 ต.ค. 2555 ]
6 ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 [ 4 มิ.ย. 2555 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5