เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 255 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางจ้างวางท่อระบายน้ำหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง พร้อมเทพื้นลาดคอนกรีต หมู่ที่8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 22 ม.ค. 2564 ]25
2 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ เรืองประพันธ์-บ้านนางผ่องศรี หมู่ที่8 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 22 ม.ค. 2564 ]24
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตก-เขาพริก หมู่ที่2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 ม.ค. 2564 ]23
4 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเขียว-มัสยิด หมู่ที่3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 14 ม.ค. 2564 ]24
5 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างท่อบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลอดเหลี่ยมสำเร็จรูปบริเวณห้วยยูง หมู่ที่1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 14 ม.ค. 2564 ]21
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก-เขาพริก หมู่ที่2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 4 ม.ค. 2564 ]21
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก-เขาพริก หมู่ที่2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 ธ.ค. 2563 ]23
8 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตูก-เขาพริก หมู่ที่2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 22 ธ.ค. 2563 ]23
9 ประกาศราคากลางถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 6,200 ชุด ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 3 ธ.ค. 2563 ]23
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังวัดชมพูพฤษาราม-บ้านผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 24 พ.ย. 2563 ]22
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]21
12 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดชมพูพฤษาราม-บ้านนายวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 พ.ย. 2563 ]21
13 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไข่ ไชยศร -บ้านนางริ่น หมู่ที่6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 10 พ.ย. 2563 ]22
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 14 ต.ค. 2563 ]20
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 11 [ 24 ก.ย. 2563 ]21
16 ประกาศราคากลางจ้างจ้างก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 10 [ 18 ก.ย. 2563 ]21
17 แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชอบ - บ้านนายจรูญ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [ 8 ก.ย. 2563 ]21
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชอบ - บ้านนายจรูญ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2563 ]21
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ หมู่ที่ 9 [ 1 ก.ย. 2563 ]21
20 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 11 [ 1 ก.ย. 2563 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13