เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุคนธ์ พริกเสน - บ้านนายชม แก้วสุกใส หมู่ที่ ๒ [ 21 ม.ค. 2563 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดชมพูพฤกษาราม - บ้านผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ ๑ [ 21 ม.ค. 2563 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์ คงแสง หมู่ที่ ๗ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 17 ม.ค. 2563 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต. – ควนขี้แรด หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 17 ม.ค. 2563 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจบ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ม.ค. 2563 ]4
6 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์ คงแสง หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ม.ค. 2563 ]3
7 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไข่ ไชยศร – บ้านนางริ่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ม.ค. 2563 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าสงวน - บ้านนายเชาวลิต ชูกรณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 3 ม.ค. 2563 ]5
9 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายสำนักสงฆ์คลองตูก – ควนชีพูล หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 3 ม.ค. 2563 ]2
10 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดชมพูพฤกษาราม – บ้านผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 26 ธ.ค. 2562 ]3
11 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต. – ควนขี้แรด หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 25 ธ.ค. 2562 ]6
12 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุคนธ์ พริกเสน – บ้านนายชม แก้วสุกใส หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 24 ธ.ค. 2562 ]4
13 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าสงวน – บ้านนายเชาวลิต ชูกรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 20 ธ.ค. 2562 ]5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยูร เพชรสี่หมื่น - นายสมาน ใจกระจ่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 18 ธ.ค. 2562 ]11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ [ 11 ธ.ค. 2562 ]14
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพบริเวณสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 28 พ.ย. 2562 ]18
17 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 [ 27 พ.ย. 2562 ]12
18 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยูร เพชรสี่หมื่น – นายสมาน ใจกระจ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 27 พ.ย. 2562 ]13
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนวัดบ้านพูน หมู่ที่ ๕ [ 22 พ.ย. 2562 ]16
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชื่น - คลองใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 20 พ.ย. 2562 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9