เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเนียง หน้าบ้านนายชื่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ ๖ [ 24 มี.ค. 2563 ]5
2 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนันท์ – บ้านนายวันชัย แก้วประเสริฐ หมู่ที่ 6 [ 13 มี.ค. 2563 ]7
3 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าค่ายเก่า หมู่ที่ 5 [ 13 มี.ค. 2563 ]3
4 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปรีชา ชูกรณ์ หมู่ที่ 7 [ 13 มี.ค. 2563 ]2
5 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างท่อบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังเนียง หน้าบ้านนายชื่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ 6 [ 27 ก.พ. 2563 ]9
6 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมท่อสำเร็จ บริเวณบ้านนางระเบียบ หมู่ที่ 10 [ 27 ก.พ. 2563 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี - เขาพริก หมู่ที่ ๒ [ 20 ก.พ. 2563 ]7
8 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพลี – เขาพริก หมู่ที่ 2 [ 3 ก.พ. 2563 ]15
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไข่ ไชยศร – บ้านนางริ่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ ๖ [ 3 ก.พ. 2563 ]13
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายสำนักสงฆ์คลองตูก – ควนชีพูล หมู่ที่ 2 [ 3 ก.พ. 2563 ]12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุคนธ์ พริกเสน - บ้านนายชม แก้วสุกใส หมู่ที่ ๒ [ 21 ม.ค. 2563 ]15
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดชมพูพฤกษาราม - บ้านผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ ๑ [ 21 ม.ค. 2563 ]11
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์ คงแสง หมู่ที่ ๗ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 17 ม.ค. 2563 ]12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต. – ควนขี้แรด หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 17 ม.ค. 2563 ]13
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจบ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ม.ค. 2563 ]16
16 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์ คงแสง หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ม.ค. 2563 ]15
17 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไข่ ไชยศร – บ้านนางริ่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ม.ค. 2563 ]15
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าสงวน - บ้านนายเชาวลิต ชูกรณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 3 ม.ค. 2563 ]16
19 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายสำนักสงฆ์คลองตูก – ควนชีพูล หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 3 ม.ค. 2563 ]12
20 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดชมพูพฤกษาราม – บ้านผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 26 ธ.ค. 2562 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10