เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 221 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุคนธ์ พริกเสน - บ้านนายชม แก้วสุกใส หมู่ที่ ๒ [ 21 ม.ค. 2563 ]33
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดชมพูพฤกษาราม - บ้านผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ ๑ [ 21 ม.ค. 2563 ]26
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์ คงแสง หมู่ที่ ๗ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 17 ม.ค. 2563 ]26
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต. – ควนขี้แรด หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 17 ม.ค. 2563 ]28
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจบ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ม.ค. 2563 ]34
46 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์ คงแสง หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ม.ค. 2563 ]31
47 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไข่ ไชยศร – บ้านนางริ่น ใจกระจ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ม.ค. 2563 ]31
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าสงวน - บ้านนายเชาวลิต ชูกรณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 3 ม.ค. 2563 ]30
49 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายสำนักสงฆ์คลองตูก – ควนชีพูล หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 3 ม.ค. 2563 ]28
50 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดชมพูพฤกษาราม – บ้านผู้ใหญ่วิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 26 ธ.ค. 2562 ]30
51 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต. – ควนขี้แรด หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 25 ธ.ค. 2562 ]35
52 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุคนธ์ พริกเสน – บ้านนายชม แก้วสุกใส หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 24 ธ.ค. 2562 ]31
53 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าสงวน – บ้านนายเชาวลิต ชูกรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 20 ธ.ค. 2562 ]28
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยูร เพชรสี่หมื่น - นายสมาน ใจกระจ่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 18 ธ.ค. 2562 ]38
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ [ 11 ธ.ค. 2562 ]38
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพบริเวณสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 28 พ.ย. 2562 ]44
57 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 [ 27 พ.ย. 2562 ]35
58 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยูร เพชรสี่หมื่น – นายสมาน ใจกระจ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 27 พ.ย. 2562 ]36
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนวัดบ้านพูน หมู่ที่ ๕ [ 22 พ.ย. 2562 ]40
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชื่น - คลองใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 20 พ.ย. 2562 ]41
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12