เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 221 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดกะโสมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ย. 2562 ]38
62 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจบ – ถนนรถไฟ หมู่ที่ 6 [ 19 พ.ย. 2562 ]39
63 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคุณหญิงมุก (โครงการที่ 1) หมู่ที่ 11 [ 6 พ.ย. 2562 ]44
64 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชื่น – คลองใหม่ หมู่ที่ ๔ [ 4 พ.ย. 2562 ]42
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชื่น - คลองใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 พ.ย. 2562 ]40
66 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพบริเวณสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 31 ต.ค. 2562 ]45
67 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงสนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 31 ต.ค. 2562 ]39
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคุณหญิงมุก (โครงการที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ [ 30 ต.ค. 2562 ]42
69 ร่างรับฟังคำวิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชื่น - คลองใหม่ หมู่ที่ ๔ [ 29 ต.ค. 2562 ]43
70 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดกะโสมใต้ หมู่ที่ 10 [ 29 ต.ค. 2562 ]38
71 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ [ 29 ต.ค. 2562 ]38
72 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนวัดบ้านพูน หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 28 ต.ค. 2562 ]41
73 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคุณหญิงมุก (โครงการที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 24 ต.ค. 2562 ]42
74 รับฟังคำวิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดกะโสมใต้ หมู่ที่ 10 [ 22 ต.ค. 2562 ]43
75 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชื่น – คลองใหม่ หมู่ที่ 4 [ 21 ต.ค. 2562 ]43
76 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดกะโสมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 21 ต.ค. 2562 ]40
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๐๕ สายบ้านผใู้หญ่วิชัย เรืองจรัส - หลังวัดชมพูพฤกษาราม หมู่ที่ ๒ [ 22 ส.ค. 2562 ]61
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๑๓ สายป่าสงวน - บ้านนายชวลิต หมู่ที่ ๑ [ 22 ส.ค. 2562 ]63
79 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๔๔-๐๐๘ สายคลองตูก - เขาพริก [ 22 ส.ค. 2562 ]68
80 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกะปาง [ 15 ส.ค. 2562 ]21
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12