เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันและการรับสินบนของเทศบาลตำบลกะปาง [ 11 มิ.ย. 2562 ]23
2 มาตรการป้องกันการมีส่วนได้ส่วเสีย [ 12 มี.ค. 2562 ]22
3 มาตรการในการใช้ดุลยพินิ [ 15 ม.ค. 2562 ]18
4 นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 ต.ค. 2561 ]23
5 แนวทางปฎิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชต์ [ 11 ก.ค. 2561 ]18
6 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 11 เม.ย. 2561 ]18
7 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 13 ก.ค. 2560 ]33
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 มิ.ย. 2560 ]37
9 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 8 มิ.ย. 2560 ]30
10 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 16 พ.ค. 2560 ]45