เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
แผนการจัดหาครุภัณฑ์
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 แผนงานบริหารทั่วไป [ 31 ม.ค. 2562 ]133
2 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 แผนงานการศึกษา [ 31 ม.ค. 2562 ]149
3 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 แผนงานสาธารณะสุข [ 31 ม.ค. 2562 ]126
4 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 แผนงานเคหะและชุมชน [ 31 ม.ค. 2562 ]124
5 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 31 ม.ค. 2562 ]129
6 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ [ 31 ม.ค. 2562 ]137
7 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 แผนงานการพาณิชย์ [ 31 ม.ค. 2562 ]130