เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ [ 11 มิ.ย. 2562 ]50
2 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 13 พ.ย. 2561 ]69
3 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 7 พ.ย. 2561 ]58
4 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 17 ต.ค. 2561 ]54
5 คู่มือการปฎิบัติงานสารบรรณ [ 10 ต.ค. 2561 ]60