เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับปรับปรุง) [ 11 ก.พ. 2563 ]22
2 คู่มือการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ [ 11 มิ.ย. 2562 ]21
3 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 13 พ.ย. 2561 ]20
4 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 7 พ.ย. 2561 ]21
5 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 17 ต.ค. 2561 ]21
6 คู่มือการปฎิบัติงานสารบรรณ [ 10 ต.ค. 2561 ]22