เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]60
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]53
3 แผนพัฒนาทัองถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]145
4 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2564 [ 24 ม.ค. 2561 ]116
5 แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 [ 20 ธ.ค. 2559 ]168
6 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 [ 1 มิ.ย. 2559 ]178
7 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559-2560 [ 10 มิ.ย. 2558 ]131
8 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558-2560 [ 4 มิ.ย. 2557 ]136
9 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2557 - 2559 [ 20 มิ.ย. 2556 ]134
10 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2556-2558 [ 12 มิ.ย. 2555 ]139
11 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) หน้าปก คำนำ สารบัญ [ 25 ก.ค. 2553 ]141
12 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ส่วนที่ 1และ 2 [ 25 ก.ค. 2553 ]142
13 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ส่วนที่3 และ 4 [ 25 ก.ค. 2553 ]141
14 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 25 ก.ค. 2553 ]150
15 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ส่วนที่ 7 [ 25 ก.ค. 2553 ]135