เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
การป้องกันทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]132
2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม [ 12 มิ.ย. 2562 ]126
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) [ 10 มิ.ย. 2562 ]144
4 มาตรการป้องกันการมีส่วนได้ส่วเสีย [ 13 มี.ค. 2562 ]125
5 นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 13 ก.พ. 2562 ]133
6 มาตรการในการใช้ดุลยพินิจ [ 12 ก.พ. 2562 ]128
7 การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลกะปาง [ 12 ก.พ. 2562 ]132
8 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 พ.ย. 2561 ]126
9 มาตรการป้องกันและการรับสินบนของเทศบาลตำบลกะปาง [ 18 ก.ค. 2561 ]132
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 17 เม.ย. 2561 ]127
11 แนวทางปฎิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชต์ [ 10 เม.ย. 2561 ]133