เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
เทศบัญญัติตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณ ปี2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]140
2 เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]100
3 เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]100
4 การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]112
5 เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]111
6 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]106
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 [ 21 พ.ย. 2560 ]138
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 7 ธ.ค. 2559 ]121
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 [ 27 พ.ย. 2558 ]116
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 [ 8 ธ.ค. 2557 ]130
11 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 [ 18 พ.ย. 2556 ]134