เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
เทศบัญญัติตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]25
2 เทศบัญญัติงบประมาณ ปี2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]167
3 เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]120
4 เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]119
5 การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]132
6 เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]275
7 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]131
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 [ 21 พ.ย. 2560 ]161
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 7 ธ.ค. 2559 ]147
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 [ 27 พ.ย. 2558 ]140
11 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 [ 8 ธ.ค. 2557 ]154
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 [ 18 พ.ย. 2556 ]156