เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561 - 2563 [ 6 มิ.ย. 2562 ]183
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]226
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 [ 1 ต.ค. 2557 ]143
4 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ 2555 - 2557 [ 3 ธ.ค. 2555 ]157
5 กรอบอัตรากำลังข้าราชการ พ.ศ. 2555 - 2557 [ 3 ธ.ค. 2555 ]148
6 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 3 ธ.ค. 2555 ]157
7 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2556-2559 [ 1 ต.ค. 2555 ]143