เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2564-2566 [ 11 มี.ค. 2564 ]26
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 [ 2 มี.ค. 2564 ]22
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 31 ส.ค. 2563 ]22
4 แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561 - 2563 [ 6 มิ.ย. 2562 ]21
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]23
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 [ 1 ต.ค. 2557 ]23
7 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ 2555 - 2557 [ 3 ธ.ค. 2555 ]22
8 กรอบอัตรากำลังข้าราชการ พ.ศ. 2555 - 2557 [ 3 ธ.ค. 2555 ]22
9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 3 ธ.ค. 2555 ]24
10 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2556-2559 [ 1 ต.ค. 2555 ]22