สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 [ 1 ต.ค. 2557 ]
3 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ 2555 - 2557 [ 3 ธ.ค. 2555 ]
4 กรอบอัตรากำลังข้าราชการ พ.ศ. 2555 - 2557 [ 3 ธ.ค. 2555 ]
5 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 3 ธ.ค. 2555 ]
6 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2556-2559 [ 1 ต.ค. 2555 ]