เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและขออนุญาตใช้น้ำบาดาล

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลกะปาง ได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ประชาสัมพันธ์ หากประชาชนท่านใด  ประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลต้องดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 19 ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เบอรโทร 075-318370                          

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและขออนุญาตใช้น้ำบาดาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ