เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทราบเรื่องได้รับเงินล่าช้าระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2561 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

    รายละเอียดข่าว

กระทรวง พม. ขอความร่วมมือ อปท.
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทราบ
เรื่อง ได้รับเงินล่าช้าระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2561
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เรื่องการได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาทต่อราย ล่าช้าในระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2561 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะมีการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์ไว้
ทั้งนี้ เมื่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก็จะดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกโดยเร็ว ครบตามจำนวนเดือนที่มีการจ่ายเงินล่าช้า 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 057-35616


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทราบเรื่องได้รับเงินล่าช้าระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2561 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ